Budżet-jst – strona główna

System Budżet

Automatyzacja pracy Skarbnika

Możliwości systemu Budżet

ikona4

Materiał
planistyczny

 • Zbieranie danych za
  pośrednictwem systemu
 • Całkowite wyeliminowanie
  wniosków papierowych
ikona3

Realizacja
budżetu

 • Obsługa budżetu klasycznego,
  zadaniowego lub mieszanego
 • Przejrzyste dokonywanie zmian
  w planach finansowych
 • Zautomatyzowana
  aktualizacja WPF
 • Generowanie uchwał
  i zarządzeń
ikona2

Kontrola
i komunikacja

 • Pełna kontrola Skarbnika
  nad budżetem
 • Wzrost przejrzystości budżetowania
  dla wnioskujących
 • Generowanie WPF w oparciu
  o zdefiniowane reguły
 • Usprawnienie przepływu informacji w ramach struktury jst
ikona1

Współpraca z innymi
systemami

 • Obustronna wymiana danych
  z systemem Besti@
 • Możliwość zaciągania danych
  z sytemu FK

Poznaj system

Zobacz ciekawe funkcje

System Budżet jest bezpiecznym i nowoczesnym narzędziem do planowania, tworzenia, modyfikowania budżetu oraz WPF. Koniec z kopiowaniem, sprawdzaniem i powielaniem tych samych czynności – system optymalizuje pracę użytkownika.

Projektowanie budżetu

1. Przygotuj projekt dla jednostki lub wydziału
ikona1_projektowanie
2. Wyślij do budżetu
ikona2_projektowanie
3. Skonsoliduj i utwórz
projekt budżetu JST
ikona3_projektowanie

Przygotowanie uchwały

1. Sprawdź i wprowadź poprawki
ikona1_przygotowanie
2. Utwórz uchwałę z załącznikami
ikona2_przygotowanie
3. Zaksięguj budżet
ikona3_przygotowanie

Tworzenie WPF

1. Przenieś dane do WPF
ikona1_tworzenie
2. Sprawdź i wprowadź poprawki
ikona1_przygotowanie
3. Utwórz uchwałę z załącznikami
ikona2_przygotowanie

Zmiany w trakcie roku

1. Przygotuj wniosek
ikona1_projektowanie
2. Wyślij do budżetu
ikona2_projektowanie
3. Zbierz wnioski,sprawdź i skonsoliduj
ikona3_zmiany
4. Wygeneruj ewentualny
projekt zmiany WPF
ikona3_projektowanie

Wybrane referencje dla Systemu AdAS

e-Budżet

Możliwość udziału w projektowaniu budżetu dla każdej jednostki, z każdego miejsca.

 • Praca całkowicie online z jednoczesnym połączeniem do bazy danych urzędu,
 • Brak potrzeby instalowania oprogramowania na komputerze – praca w przeglądarce internetowej,
 • Wprowadzenie materiału planistycznego na potrzeby projektu uchwały początkowej,
 • Praca na wersjach roboczych w dowolnej ilości i wysyłka do organu,
 • Możliwość udostępnienia podglądu swoich wniosków roboczych Skarbnikowi,
 • Podgląd swojego planu budżetowego i wykonania,
 • Przygotowywanie i wysyłka wniosków o zmianę budżetu,
 • Utworzenie i edycja harmonogramu wydatkowania środków budżetowych,
 • Praca zarówno w układzie klasycznym jak i zadaniowym.

Napisz do nas

Zadzwoń i poznaj szczegóły